• Hyundai

Napleton's North Palm Hyundai

3703 Northlake Blvd
Lake Park, FL 33403

  • Sales: (888) 710-3039
  • Service: 888-691-9402

Pre-Owned Vehicle Specials

false false
 

Napleton's North Palm Hyundai Pre-Owned 2009 Nissan Versa 1.8S Special


Purchase this pre-owned 2009 Nissan Versa 1.8S for $8,570* from Napleton's North Palm Hyundai near Palm Beach Gardens, FL

Napleton's North Palm Hyundai Pre-Owned 2005 Dodge Magnum SXT Special

Purchase this pre-owned 2005 Dodge Magnum SXT for $8,739* from Napleton's North Palm Hyundai near Boynton Beach, FL

Napleton's North Palm Hyundai Pre-Owned 2005 Lexus ES 330 Special


Purchase this pre-owned 2005 Lexus ES 330 for $13,570* from Napleton's North Palm Hyundai near Stuart, FL

Napleton's North Palm Hyundai Pre-Owned 2003 Porsche Boxster S Special


Purchase this pre-owned 2003 Porsche Boxster S for $13,997* from Napleton's North Palm Hyundai near Jupiter, FL

Napleton's North Palm Hyundai Pre-Owned 2013 BMW X1 SDrive 2.8I Special


Purchase this pre-owned 2013 BMW X1 SDrive 2.8I for $26,997* from Napleton's North Palm Hyundai near Delray Beach, FL